Tọa đàm giao lưu giới thiệu chương trình Ngành kỹ thuật cơ khí Máy xây dựng và Cơ hội việc làm

Tọa đàm giao lưu giới thiệu chương trình Ngành kỹ thuật cơ khí Máy xây dựng và Cơ hội việc làm

Bắt đầu: 21/09/2018 14:00 Kết thúc: 21/09/2018 16:00 Địa điểm: Tầng 1 nhà G3 - Đại học Xây dựng Hà Nội Xem thêm
Lễ tổng kết và trao giải Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ XXX - năm 2018

Lễ tổng kết và trao giải Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ XXX - năm 2018

Bắt đầu: 15/04/2018 08:00 Kết thúc: 15/04/2018 17:00 Địa điểm: Đại học Xây dựng Hà Nội Xem thêm
Tọa đàm thanh niên xung kích sáng tạo làm chủ Khoa học công nghệ

Tọa đàm thanh niên xung kích sáng tạo làm chủ Khoa học công nghệ

Bắt đầu: 16/03/2018 08:00 Kết thúc: 16/03/2018 17:00 Địa điểm: Đại học Xây dựng Hà Nội Xem thêm